SP nr1


Idź do treści

biblioteka

Regulamin biblioteki:

Prawa i warunki korzystania z biblioteki szkolnej
Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły i rodzice w czasie określonym godzinami pracy biblioteki.z biblioteki jest bezpłatne.bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, nie przeszkadzać innym.
W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.odpowiada za zniszczenie, uszkodzenie, zagubienie lub poplamienie wypożyczonych książek
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.koniec roku szkolnego książki winny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

Wypożyczenia książek
Jednorazowo wolno wypożyczyć DWIE książki (w tym tylko JEDNĄ lekturę obowiązkową) na okres DWÓCH tygodni. Każdy uczeń może wypożyczyć CZTERY książki w przypadku dłuższej przerwy
w nauce (przerwa świąteczna, ferie).
Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu.
Poszanowanie książek
Książkę należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia należy
zgłaszać bibliotekarzowi.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy odkupić książkę o tym samym
tytule (zwłaszcza lektury). Jeśli odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien zwrócić inną po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
Zasady korzystania z czytelni
Z zasobu księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalniopuszczeniem czytelni czasopisma należy odnieść na wyznaczone miejsce a książki oddać bibliotekarzowi.
Regulamin korzystania z Multimedialnego Centrum Informacji


Ze stanowisk komputerowych w Multimedialnym Centrum Informacji mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele.stanowisk komputerowych można skorzystać w godzinach pracy pod opieką nauczyciela- bibliotekarza.żdy użytkownik, który chce skorzystać ze stanowiska komputerowego w Multimedialnym Centrum Informacji zgłasza się do nauczyciela bibliotekarza w celu zarejestrowania się.komputerowe służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole oraz do edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb edukacyjnych.Multimedialnym Centrum Informacji korzystać można z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela.wolno wchodzić na strony internetowe propagujące treści łamiące prawo, propagowanie przemocy – Konstytucja RP rozdz. 2, §17 pkt.3można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela- bibliotekarza. Uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.przypadku naruszenia lub dewastacji sprzętu komputerowego, koszty za naprawę i instalację oprogramowania ponosi sprawca.przypadku naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel - bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.


Plan pracy biblioteki szkolnej
startowa | glowna | aktualnosci | dla rodzicow | Samorzad | logopeda | biblioteka | dokumenty | zaj. pozalekcyjne | organizacje | historia szkoly | archiwum | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego